MÙA THU TAN VÀO ANH

MÙA THU TAN VÀO ANH

Thèm Hà Nội như thèm đôi môi anh
Từng giọt mưa tách đôi… rơi vào nỗi nhớ
Thèm Hà Nội như thèm hơi thở
Em uống cả anh và mùa thu vào lòng.

Ngày tưởng chừng như dài hơn ngày
Anh đi lời hứa rêu phong phủ kín
Mùa bỏ quên em và heo may tháng tám
Xao xác lá vàng bứt khỏi miền thương.

Sợi bấc ngắn dài chạm vào kỷ niệm
Chạm ngày ta yêu nhau hơn cả yêu nhau
Em thút thít dựa vào bầu ngực nóng…
Từ đó phố vụng về còn mùa thu tan vào trong anh…

Trang Viên

Link nội dung: https://ceotrangvien.vn/mua-thu-tan-vao-anh-a8991.html