Viên Hoàng Gia truyền thông sự kiện Diễn đàn kết nối văn hóa kinh tế Việt Nam hội nhập APEC năm 2022

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Hợp tác KHKT Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tổ chức Diễn đàn kết nối văn hóa kinh tế Việt Nam hội nhập APEC năm 2022. Công ty Cổ phần Truyền thông Viên Hoàng Gia đã truyền thông sự kiện trên hệ sinh thái truyền thông Viên Hoàng Gia.

098.510.5755 NHẬN BÁO GIÁ