Sợi buồn vắt ngang khoảng trời mùa hạ

Tình phụ tử thiêng liêng vô bờ bến ngày bố đi mẹ con con buồn thấu tận trời xanh, đôi vần thơ con viết về bố để nguôi dần nỗi buồn.

098.510.5755 NHẬN BÁO GIÁ