CEO Trang Viên đồng hành cùng Câu lạc bộ Thiện Tâm Hà Nội trong chương trình thiện nguyện tại Điện Biên

Trong 3 ngày (từ ngày 30/9 đến 01/10/2023), CEO Trang Viên đã đồng hành cùng Câu lạc bộ Thiện Tâm Hà Nội trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện tại Điện Biên với vai trò vừa là thành viên Câu lạc bộ Thiện Tâm Hà Nội, vừa là MC chương trình.

098.510.5755 NHẬN BÁO GIÁ