VIÊN HOÀNG GIA TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG, MARKETING CJO DOANH NGHIỆP

Trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu, các công tác truyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng là cầu nối giúp thương hiệu doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng. Thông các các kênh thông tin như: mạng Internet, truyền hình, báo chí,... những giá trị cốt lõi của thương hiệu doanh nghiệp sẽ được lan tỏa một cách mạnh mẽ. 

098.510.5755 NHẬN BÁO GIÁ