Viên Hoàng Gia phối hợp đưa tin về hoạt động của BNI Hello

05/08/2022 07:19

Vừa qua, nhân kỷ niệm 3 năm xây dựng và trưởng thành của BNI Hello, Công ty Cổ phần Truyền thông Viên Hoàng Gia đã đảy mạnh truyền thông trên hệ sinh thái của mình, đồng thời phối hợp cùng các cơ quan báo chí, truyền hình đưa tin về sự kiện quan trọng này.

Viên Hoàng Gia phối hợp đưa tin về hoạt động của BNI Hello

 

 

 

Trang Viên
098.510.5755 NHẬN BÁO GIÁ