Tu theo Đạo Phật, trước tiên ta phải sống thật

30/08/2023 12:39

Đạo Phật là đạo của Chân Thiện Mỹ. Nên nếu Tu theo Phật trước hết chúng ta sống Thật đã. Sống thật bao gồm Ý niệm thật với Ngôn ngữ và hành động.


“Đạo Phật là đạo của Chân Thiện Mỹ. Nên nếu Tu theo Phật trước hết chúng ta sống Thật đã. Sống thật bao gồm Ý niệm thật với Ngôn ngữ và hành động. Chúng ta cứ khiêm tốn sống đúng với những gì mình có, nói thật với chính mình. Tuy nhiên muốn nói thật lại phải học để đạt được đúng nghĩa của nói thật.
Nói là sản phẩm của giáo dục mà. Sống thiện là bước phát triển thứ 2 rất khó. Thiện với chính mình là quan trọng nhất, yêu thương chính mình là cách để biết ơn Tạo hóa và Cha Mẹ. Chăm sóc, bồi dưỡng, bảo vệ Chính mình cả Thể lực, Trí lực và Tâm lực để mình sống Khỏe, sống Mạnh, sống tạo ra giá trị sống... đây là phần học Phật để áp dụng vào Tu Tập trong đời sống. Thiện với chính mình thì mới Thiện với người Thân và xã hội được. Tha thứ, Yêu thương tất cả những người ghét mình. Nhưng ứng xử với họ thế nào để giúp mình và giúp họ ngộ ra là khó nhất. Thiện cũng hiểu là ko làm điều ác, nhưng ko làm điều ác chưa chắc đã phải Thiện, có khi còn tạo ác... đó là bài học của chúng ta trong suốt hành trình làm người mà ko tốt nghiệp được. Cuối cùng, để tiến hóa, để xứng đáng là loài ĐỘNG VẬT CAO NHẤT CỦA VŨ TRỤ thì con Người cần phải Tu Tập để vươn đến cái Đẹp. Học Phật, Tu Phật cũng là để Đẹp hơn, sống Đẹp hơn và chết cũng trở về nơi Đẹp hơn.  Toàn thể TỔ HỢP NGƯỜI bao gồm NGOÀI CÙNG LÀ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG. tiếp theo là THÂN và trong cùng là LINH HỒN. Muốn đẹp chúng ta phải Nhận diện được mình, tu dưỡng, sửa sang, uốn chỉnh, cải tạo, củng cố và bảo vệ để Mình luôn Đẹp. Bài Tu này khó nhất... vậy chúng ta mới cần có Đạo, có Thầy dẫn dắt, cần Môi trường để thực hành... việc cần nhất là muốn TU thì phải có TUỆ. có TUỆ PHẢI ĐỊNH. có ĐỊNH thì Phải Hành để được TINH TẤN”

Văn Hoàn
Bạn đang đọc bài viết "Tu theo Đạo Phật, trước tiên ta phải sống thật" tại chuyên mục Chuyên gia.
098.510.5755 NHẬN BÁO GIÁ