Ceo, Á Hậu Trang Viên tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần thứ III - 2022

16/12/2022 13:18

Ceo, Á Hậu Trang Viên vai trò trưởng ban truyền thông tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tham dự Hội thảo khoa học quốc tế: Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần thứ III - 2022 tại Bình Dương.

Sáng ngày 16/12, trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Đại học SAINS Malaysia đã tổ chức Hội thảo Khoa học Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần 3 năm 2022 với chủ đề “Đô thị và Nông nghiệp đô thị thông minh vùng Đông Nam Bộ”.

1-1671171369.jpg

Theo đó, tiếp nối thành công từ Hội thảo Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần 1 và lần 2, tại Hội thảo lần này, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đã tập trung thảo luận các vấn đề như: Những vấn đề chung về đô thị và nông nghiệp đô thị; Khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp đô thị thông minh; Thực tiễn và những vấn đề đặt ra về phát triển nông nghiệp đô thị thông minh vùng Đông Nam Bộ và những nội dung chuyên đề liên quan.

3-1671171380.jpg

Đồng thời, phân tích đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, đến quá trình tổ chức lại không gian kiến trúc đô thị; Kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp thông minh của một số nước trên thế giới, từ đó có những gợi mở chính sách và đề xuất những giải pháp cho vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam.

2-1671171376.jpg
4-1671171386.jpg
5-1671171397.jpg

 

Minh Trí
098.510.5755 NHẬN BÁO GIÁ