Viên Hoàng Gia sẽ tham dự sự kiện của Liên Hợp Quốc theo lời mời của bà Rupa Chanda, giám đốc bộ phận Thương mại, Đầu tư và Đổi mới của ESCAP.

28/05/2022 14:51

Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên Hợp Quốc phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED), thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trân trọng tổ chức “Tọa đàm tham vấn về Thúc đẩy kinh doanh bao trùm tại Việt Nam” được tổ chức tại khách sạn Pan Pacific, Hà Nội.

Mục tiêu chung của Tọa đàm nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy kinh doanh bao trùm và thảo luận các cơ hội để thúc đẩy mô hình kinh doanh này trong nông nghiệp và hệ thống thực phẩm tại Việt Nam.

Kết quả của cuộc Tọa đàm tham vấn này sẽ giúp cung cấp thông tin về các hoạt động thúc đẩy các mô hình kinh doanh bao trùm trong nông nghiệp và hỗ trợ triển khai “Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Khu vực Tư nhân Kinh doanh Bền vững giai đoạn 2022 -2025” của Việt Nam. Vui lòng xem ghi chú đính kèm để biết thêm thông tin cơ bản.

Tọa đàm cũng sẽ cung cấp thêm cho Quý vị cơ hội tìm hiểu thêm về mô hình kinh doanh bao trùm – chủ đề đã được đưa vào chương trình hành động của ASEAN - và các chính sách mà Chính phủ đang thúc đẩy phát triển kinh doanh bao trùm ở Việt Nam.

Ngoài ra, Quý vị sẽ hiểu rõ hơn về kinh doanh bao trùm là gì, chia sẻ cách doanh nghiệp của quý vị đã đóng góp vào mục tiêu hướng đến người thu nhập thấp như thế nào, tìm hiểu về cách thức tham gia vào “Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Khu vực Tư nhân Kinh doanh Bền vững giai đoạn 2022 - 2025” của Việt Nam và trao đổi về các cơ hội và thách thức kinh doanh bao trùm trong lĩnh vực nông nghiệp.

CEO Trang Viên
098.510.5755 NHẬN BÁO GIÁ